Rysk dating On line computer sex chat

by  |  01-Oct-2015 09:05

Dock menar Martin Kragh att det inte bara är Ryssland som försöker att påverka beslutsfattande i andra länder och nämner IS som exempel.– Detta är inte ett ryskt fenomen utan ett fenomen i hela världspolitiken.

I studien riktas även kritik mot Aftonbladet Kultur som forskarna menar har publicerat falska påståenden om den rysk-ukrainska militära konflikten.

Peter Hultqvist säger att han inte har någon anledning att ifrågasätta uppgifterna och menar att man inte kan utesluta att något liknande skulle kunna hända under den svenska valrörelsen nästa år.

– Det är mycket allvarligt om man går in i andra länders valrörelser och försöker påverka och skaka om det demokratiska systemet, säger han i intervjun.

Men enligt honom finns det inga tecken på att det ska ha fungerat.

Community Discussion